Neváhejte se zeptat našeho specialisty na reprodukční medicínu

Přinášíme Vám naději

Specializujeme se na veškeré dostupné moderní metody léčby neplodnosti. Disponujeme nejmodernějším vybavením a špičkovým týmem kvalifikovaných odborníků.

Vysoká úspěšnost léčby

Dosahujeme vysoké úspěšnosti díky nejmodernějším metodám léčby, týmu specializovaných odborníků a individuálnímu přístupu.

Žádné čekací doby

Efektivní spolupráce všech týmů a pečlivá organizace nám umožňuje se o Vás postarat bez zbytečných prodlev.

Blog

Nejste v tom nikdy sami. Přinášíme příběhy těch, kteří se ocitli na stejné cestě jako vy a také zajímavosti z oblasti léčby neplodnosti.

ReproGenesis klinika reprodukční medicíny


Klinika reprodukční medicíny ReproGenesis v Brně je soukromé zdravotnické zařízení, které se specializuje na detailní diagnostiku a veškeré dostupné moderní metody léčby neplodnosti.

Dárcovský program zahrnuje darování vajíček, spermií a embryí.
Disponujeme unikátní rozsáhlou databází dárkyň a dárců – nejdokonalejší v celé České republice, která umožňuje rychle najít ty nejvhodnější dárkyně a dárce pro léčený pár na základě téměř 100% shody vnějších znaků, ale i povahových vlastností a zájmů. Není tedy nutné čekat na léčbu několik měsíců, jsme schopni ji zahájit okamžitě.

Díky využití nejmodernějšího technického vybavení, poznatků a postupů současné lékařské vědy, týmu špičkových specializovaných odborníků věnujících se umělému oplodnění řadu let a individuálnímu přístupu, který klade důraz na důvěru, empatii a porozumění, dosahujeme vysoké úspěšnosti v léčbě neplodnosti. Naše centrum asistované reprodukce poskytuje služby, jejichž odborná úroveň je na stejném standard jako ostatní přední světová IVF centra.

Kontaktuje kliniku

Smluvní zdravotní pojišťovny