Metody léčby neplodnosti

Domů » Léčba neplodnosti » Metody léčby neplodnosti

Za pomoci odborníků z kliniky ReproGenesis se již narodilo více než 2 600 zdravých dětí.

Obor umělého oplodnění, nazývaný asistovaná reprodukce či reprodukční medicína, prošel od dob prvního přenosu embrya do dělohy ženy po umělém oplození mimo tělo ženy (in vitro fertilizaci – IVF) obrovským vývojem. Dnešní moderní medicína nabízí již celou řadu speciálních postupů asistované reprodukce, které výrazně zvyšují úspěšnost oplodnění.

Naše klinika reprodukční medicíny nabízí kompletní léčbu včetně všech metod umělého oplodnění, které jsou běžné na špičkových pracovištích.

Tým specialistů naší kliniky je složen z odborníků, kteří se věnují umělému oplodnění již řadu let. Své dlouholeté zkušenosti získali na předních klinikách v České republice i v zahraničí.

Platná legislativa umělého oplodnění v České republice

 • umělé oplodnění lze provést pouze neplodnému páru nikoliv jednotlivci
 • věk ženy v den embryotransferu nesmí přesáhnout 49 let + 364 dní
 • neplodný pár musí být rozdílného pohlaví
 • umělé oplodnění nelze použít pro výběr pohlaví
 • dárcovství je oboustranně anonymní

METODY ASISTOVANÉ REPRODUKCE

IUI – Intrauterinní inseminace

Intrauterinní inseminace je nejjednodušší a nejméně invazivní metodou asistované reprodukce.

Při této metodě jsou předem připravené a promyté spermie zavedeny speciálním katetrem do děložní dutiny ženy, čímž jsou překonány přirozené bariéry těla, které mohou být příčinou neschopnosti přirozeného početí páru. Jedná se o jednoduchý a bezbolestný výkon prováděný ambulantně bez celkové anestezie.

Indikace k IUI:

 • normospermie u muže
 • prokazatelná ovulace u ženy
 • průchodné vejcovody
 • věk ženy do 35 let
IVF – In vitro fertilizace

In vitro fertilizace je jednoduchou konvenční metodou mimotělního oplodnění. Principem IVF metody je samovolné splynutí mužské a ženské pohlavní buňky v kultivačním médiu za přísně definovaných a kontrolovaných podmínek.

Vajíčka léčené ženy, získané při punkci vaječníků po hormonální stimulaci, jsou smíchány se spermiemi partnera, které prošly laboratorním zpracováním. K této metodě se přistupuje v případě, že spermiogram partnera vykazuje hodnoty odpovídající normálnímu spermiogramu zdravého fertilního muže. Jedním z nejdůležitějších kritérií je morfologie spermií. Při špatném výsledku je vždy doporučována metoda ICSI, aby bylo zabráněno proniknutí abnormální spermie do vajíčka, a tím se minimalizoval vznik abnormálního embrya.

Indikace k IVF:

 • normospermie u muže
 • dostatečný počet vajíček k oplození
 • neprůchodnost vejcovodů
 • imunologický faktor neplodnosti
 • věk ženy do 35 let
ICSI – Injekce spermie do vajíčka

ICSI je moderní metoda, která za pomoci mikromanipulačních technik umožňuje zavedení předem vybrané imobilizované spermie do cytoplazmy zralého vajíčka.

Spermie i vajíčka jsou embryologem předem vybírány pod velkým zvětšením na mikroskopu, čímž je zaručen výběr kvalitních spermií i vajíček bez morfologických abnormalit.  Úspěšnost oplození touto metodou dosahuje až 90 % a díky přísné selekci vajíček i spermií je minimalizováno riziko vzniku abnormálních embryí.

Indikace k ICSI:

 • hodnoty spermiogramu nevykazují hodnoty normospermie
 • nízký počet získaných vajíček
 • metodou IVF nedošlo k oplození vajíček vůbec nebo jen v malém počtu
 • nepříznivý vývoj embryí v předchozích cyklech
 • věk ženy nad 35 let
 • opakované potraty v předchozích cyklech
PICSI

PICSI je vylepšenou modifikací mikromanipulačního oplození pomocí intracytoplazmatické injekce – ICSI.

Modifikace spočívá ve specifické selekci spermií vázajících se na proteinový gel, který zajišťuje navázání pouze zralých spermií se schopností specifické vazby na kumulo – oocytární komplex (vazba na kumulární buňky obklopující vajíčko). U spermií se schopností vazby na protein byl pozorován nižší výskyt chromozomálních anomálií a lepší integrita DNA.

Indikace k PICSI

 • hodnoty spermiogramu na spodní hranici normy
 • nepříznivý vývoj embryí v předchozích cyklech
 • věk ženy nad 35 let
 • opakované potraty v předchozích cyklech
ME – Monitoring embryí

Kontinuální snímání mimotělního vývoje embryí představuje nejmodernější metodu kultivace in vitro.

Více informací zde.

MESA / TESE

Tyto metody jsou léčenému páru doporučeny v případě, že ejakulát muže neobsahuje žádné spermie popř. spermie, které jsou zastoupeny ve velmi malém počtu a vykazují abnormální morfologickou stavbu, popř. vyskytují-li se v ejakulátu pouze vývojové formy spermií.

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration)

Pomocí jehly je u muže v celkové anestézii odsáta tekutina z nadvarlat, která může obsahovat zralé spermie. Po mikroskopické kontrole v laboratoři je zjištěna přítomnost spermií. Pokud se ve vzorku nenachází žádné spermie, přistupuje se k metodě TESE.

TESE (Testicular Sperm Extraction)

Jedná se o získání spermií přímo z tkáně varlat muže. Odebraná tkáň se zpracuje v laboratoři a zkontroluje na přítomnost spermií pod mikroskopem.

Takto získané spermie se zpracují speciálními metodami v andrologické laboratoři a připraví pro metodu ICSI (vpich vybrané spermie do vajíčka ženy, partnerky). Pokud je počet spermií dostatečný, je možné zbývající spermie zamrazit pro případné další použití. Zamrazení takto získaných spermií přináší profit pro partnera, který již nemusí opakovaně podstupovat tento chirurgický zákrok.

Indikace k MESA / TESE

 • nepřítomnost spermií v ejakulátu muže
 • extrémně nízký počet spermií v ejakulátu, abnormální morfologie spermií, vývojové formy spermií
 • vasektomie muže
Prodloužená kultivace embryí

Prodloužená kultivace embryí je v dnešní době moderní medicíny naprostým standardem v léčbě neplodnosti. Prodloužená kultivace embryí v laboratorních podmínkách bývá nejčastěji 2 až 5 dnů ode dne punkce vaječníků.

Pětidenní kultivace embryí umožňuje nejen lepší kontrolu, ale také následnou selekci a transfer morfologicky nejlepších embryí s největším implantačním potenciálem.

Prodloužená kultivace  in vitro navíc přísně respektuje podmínky přirozeného cyklu, kdy se embryo dostává do dělohy 5. den cyklu a děložní sliznice je nejlépe připravena.

PGD / PGS

PGD – Preimplantační genetická diagnostika je moderní metodou spojující asistovanou reprodukci s klinickou genetikou.

PGS – Preimplantační genetický screening slouží k vyloučení chromozomálních abnormalit a k výběru embryí s normálním počtem chromozomů.

PGD

Preimplantační genetická diagnostika je moderní metodou spojující asistovanou reprodukci s klinickou genetikou. Genetické vyšetření umožňuje vyloučit přenos embryí, která jsou postižena závažnou genetickou poruchou. Genetické poruchy mohou zahrnovat chyby na úrovni chromozomálních anomálií (translokace, aneuploidie, jiné strukturální přestavby chromozomů) nebo poruchy jednoho genu (monogenní onemocnění). Díky této unikátní metodě je umožněna selekce embryí bez konkrétní genetické zátěže.

PGS

Preimplantační genetický screening slouží k vyloučení chromozomálních abnormalit a k výběru embryí s normálním počtem chromozomů. Pomocí mikročipové technologie může genetik vyšetřit všechny chromosomy naráz, a je tak spolehlivě zabráněno narození dítěte s dědičným onemocněním nebo vrozenou vývojovou vadou.

Naše klinika využívá k vyšetření embryí pouze nejmodernější genetické metody vyšetření, jako je metoda Array CGH a Karyomapping.

Indikace k PGD/PGS:

 • nepříznivý vývoj embryí v předchozích cyklech
 • genetická zátěž v rodině
 • opakované potraty
 • potrat nebo porod plodu s vývojovou vadou
 • opakované hodnoty spermiogramu na spodní hranici normy
 • vyšší věk ženy, muže

 

AH – Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je jednoduchou a zcela bezpečnou metodou umožňující narušení ochranného obalu embrya tzv. zony pellucidy.

Tato technika napomáhá vycestování embrya ze zony pellucidy, čímž je umožněna jeho snadnější implantace a následný další vývoj.

Naše klinika využívá nejbezpečnější techniku asistovaného hatchingu pomocí dynamického laseru.

ET – Embryotransfer

Embryotransfer, neboli přenos embryí do děložní dutiny, je finálním krokem léčby neplodnosti.

Samotný proces, který probíhá s pomocí tenkého transferového katetru, je nenáročný a bezbolestný výkon. Aby bylo spolehlivě zajištěno přesné umístění embrya do dělohy, je celý výkon prováděn pod přímou ultrazvukovou kontrolou.

Kryokonzervace embryí

Pokud je výsledkem léčebného cyklu větší počet kvalitních embryí, je možné jejich uchování pomocí metod kryokonzervace.

Použití nejmodernější dostupné metody tzv. vitrifikace, zajišťuje bezpečné přežití a uchování embryí po dobu několika desítek let.  Embrya se umístí do kryobanky a udržují se při teplotě -196 ° C.

Hlavním benefitem pro léčený pár je především možnost dalšího embryotransferu bez nutnosti nové hormonální stimulace vaječníků.

Kryokonzervace vajíček

Stejně jako v případě kryokonzervace embryí lze úspěšně mrazit systémem vitrifikace i zárodečné buňky.

Krykonzervace vajíček je vhodná především pro účely darování buněk, před onkologickou léčbou, pro účely pozdějšího použití nebo v případě, že hrozí riziko snížení kvality nebo počtu zárodečných buněk.

Kryokonzervace spermií

Stejně jako v případě kryokonzervace embryí lze úspěšně mrazit systémem vitrifikace i zárodečné buňky.

Krykonzervace spermií a je vhodná především pro účely darování buněk, před onkologickou léčbou, pro účely pozdějšího použití nebo v případě, že hrozí riziko snížení kvality nebo počtu zárodečných buněk.

KET – KryoEmbryoTransfer

Pokud IVF léčba po přenosu čerstvých embryí nebyla úspěšná, může léčený pár v následujícím cyklu využít transfer rozmrazených embryí tzv. kryoembryotransfer.

Stejně jako v případě klasického transferu se jedná o nenáročný ambulantní výkon, při kterém jsou do děložní dutiny zavedena embrya po předchozím rozmrazení.

Přenesena jsou pouze embrya, která po rozmrazení a krátké kultivaci vykazují životaschopnost a dostatečnou kvalitu.

EmbryoGlue

EmbryoGlue je médium podporující implantaci embrya. 

Přídavek proteinu ve vysoké koncentraci v tomto médiu zvyšuje počet živě narozených dětí po IVF. EmbryoGlue tak obsahuje všechny potřebné živiny a energetické zdroje potřebné po optimální vývoj embrya po embryotransferu.

Vysoká koncentrace implantaci podporujícího proteinu, jehož syntéza je fyziologicky zvýšena v den implantace, vytváří ideální podmínky pro úspěšné uhnízdění embrya.

ERA

ERA test: zjištění optimální doby pro přenesení embrya

ERA test (Endometrial Receptivity Array) je molekulárně diagnostický test k vyšetření stavu děložní sliznice (endometria). Receptivita je stav, kdy je endometrium připraveno na implantaci (uhnízdění) embrya. Běžně se endometrium hodnotí pomocí ultrazvuku, který však umí ukázat pouze jeho výšku a strukturu. ERA test nabízí možnost, jak sliznici posoudit, a zvyšuje tak pravděpodobnost úspěšného otěhotnění.

ERA test na molekulární úrovni určí hladiny exprese 238 genů, které se podílejí na receptivitě endometria. Lékař tak může vyhodnotit, jestli je v daných dnech endometrium správně vnímavé pro přenos embrya nebo zda je tzv. „okno implantace“ posunuto.

ERA test se provádí optimálně v cyklu předcházejícím cyklu, ve kterém je plánován přenos embrya. Tkáň k testu lékař získá biopsií děložní sliznice. Díky výsledkům můžeme stanovit vhodný termín přenosu embrya pro každou klientku individuálně.

ERA test je velmi citlivý a umožňuje dobře odhadnout okamžik, kdy je sliznice připravená na přijetí embrya. Proto je vhodný pro ženy s opakovanými neúspěšnými embryotransfery.