Pro všechny IVF a OD cykly proběhlé v období od 1. 4. do 30. 6. 2022 provedeme selekci spermií pomocí mikrofuidních čipů a mražení embryií (prvních dvou pejet) ZDARMA.

Zjistit více

Kontaktujte nás heart

Vítejte na stránkách ReproGenesis, kliniky pro léčbu neplodnosti.

Přední evropské centrum asistované reprodukce.

Plníme přání o kompletní rodině párům z celého světa.

O klinice

Klinika reprodukční medicíny ReproGenesis v Brně se řadí mezí přední evropská  IVF centra. Díky využití nejmodernějšího technického vybavení, poznatků a postupů současné lékařské vědy, týmu špičkových specializovaných odborníků věnujících se umělému oplodnění řadu let a individuálnímu přístupu, který klade důraz na důvěru, empatii a porozumění, dosahujeme vysoké úspěšnosti v léčbě neplodnosti. Dlouhodobě výborné výsledky nás řadí mezi přední evropská centra reprodukční medicíny, která poskytují služby na odborné úrovni úspěšných světových IVF center.

 

Nebojte se svůj sen o miminku svěřit do našich zkušených rukou. 

Otěhotnět můžete méně jak za 1 měsíc

ratio keeper
expert image
MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.

Slovo vedoucího lékaře

 

Vážení pacienti, 

 

chtěl jsem začít slovy „Vítejte na naší klinice“, ale uvědomil jsem si, že to, že si právě prohlížíte naše stránky, není důvod k radosti, ale že byste nejraději na naši kliniku vůbec nezavítali. Neplodnost jako civilizační choroba postihuje ve více rozvinutých částech světa až 20 % párů a toto číslo se neustále pomalu zvyšuje. Čtete-li nyní moje slova, znamená to, že neplodnost postihla i Vás. Naštěstí se i léčba neplodnosti posunuje k čím dál větší úspěšnosti a díky tomu mohu napsat, že pro většinu párů v dnešní době nacházíme řešení, jak cestu k Vašemu dítěti nakonec najít a uskutečnit. 

 

Protože každý pár je svým způsobem unikátní, nelze pro všechny páry najít univerzální postup. Samotný obor asistované reprodukce je oborem relativně mladým, ve srovnání s některými jinými medicínskými obory. Z toho pramení i spousta metod a postupů, jejichž účinnost nebyla doposud řádně ověřena a jejichž indikace u pacientek nebyla jednoznačně stanovena. Ze své zkušenosti vím, že se pacienti v dnešní době rádi poradí s Dr. Googlem o vhodném postupu, nezřídka však narazí na nejasnosti, které vedou k nejistotě, jaký typ léčby nebo jakou metodu vlastně zvolit. Na našich odborných fórech pravidelně diskutujeme efektivitu jednotlivých typů léčby a jednotlivých metod a snažíme se najít jejich správné místo v léčbě. Na první pohled zní lákavě, že pokud vyšetříme všechno, provedeme všechno a budeme vědět všechno, tak budeme mít lepší, případně zcela zaručený, výsledek léčby. Bohužel tomu tak není. 

 

Můžete se spolehnout na to, že léčba pod vedením našich lékařů je vedena jednak s ohledem na individualitu páru, tak i s ohledem na optimální poměr ceny a efektivity léčby. To, co je pro některý pár nutností, může být pro jiný pár drahou zbytečností. Nebojte se nás při konzultacích zeptat, proč některá vyšetření provádíme a jiná ne, totéž se týká i léčebných postupů a metod léčby. Neexistují nevhodné otázky, každý vnímá problematiku neplodnosti po svém a je na nás, aby se každému dostalo maximálního vysvětlení všech okolností a byla zvolena optimální léčba.

 

Přeji Vám, aby doba, po kterou budete v naší péči, byla co nejkratší a abyste mohli co nedříve přejít z našich stránek na stránky zabývající se úplně jinou problematikou :) . 

 

MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.

Zeptejte se odborníka

Unikátní elektronický systém pro sledování, záznam a kontrolu všech procesů.

ratio keeper step 1
Prevence chyby zaviněné lidským faktorem
ratio keeper step 2
Zabezpečení identifikační kartou
ratio keeper step 3
Identifikace každého laboratorního předmětu
ratio keeper step 4
Záznam a ukládání dat s dvojitou kontrolou
ratio keeper step 5
Úplná kontrola nad všemi procesy
ratio keeper step 6
Řízení kryokonzervačních procesů
ratio keeper step 7
Dohled, kontrola a záznam každého úkonu

Reference

30. května tohoto roku se mi narodil syn Vincent. Z miminka mám velkou radost. Chtěla jsem moc poděkovat za péči. Jmenovitě panu doktorovi Marcelovi Šterclovi, který se o mě vždy postaral. Srozumitelně, citlivě a trpělivě odpovídal na mé dotazy (a že jich nebylo málo). Stejně tak děkuju embryoložce Šárce Hanulákové, která mi byla navíc i velkou psychickou oporou. Měla jsem velké štěstí, že jsem potkala opravdové…
Více referencí

Naši odborníci plní přání párům z celého světa.

Nebojte se svěřit svůj sen o miminku do jejich zkušených rukou.

map