ZPŮSOB PLATBY ZA LÉČBU

Základní částku za terapeutický cyklus je nutno uhradit převodem na účet kliniky nejpozději ke dni zahájení stimulačního nebo transferového cyklu.

Závěrečné vyúčtování terapeutického cyklu bude provedeno v den embryotransferu na ekonomickém oddělení.

V den osobní návštěvy kliniky je možné na ekonomickém oddělení provést platbu:

– v hotovosti
– platební kartou, akceptujeme tyto platební karty: VISA, MasterCard, American Expres

Visa Mastercard American-Express

Bankovní spojení

Detaily pro provedení platby Vám budou předány společně s dalšími informacemi týkajícími se Vaší léčby.