DÁRCOVSKÝ PROGRAM

Dárcovská databáze - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesisKlinika ReproGenesis se v rámci metod asistované reprodukce specializuje i na pomoc párům, které nemohou mít dítě z vlastních zárodečných buněk, ať už z důvodu jejich nedostatečné kvality, genetické zátěže nebo po prodělané onkologické léčbě.

Klinika ReproGenesis disponuje obsáhlou databází dárců a dárkyň. Díky tomu pro vás můžeme vybrat skutečně nejvhodnější dárkyni nebo dárce. 

Léčba v ReproGenesis je tak zahájena bez dlouhé čekací doby.


Disponujeme obsáhlou databází dárců a dárkyň. Díky tomu můžeme vybrat léčenému páru skutečně nejvhodnější dárkyni nebo nejvhodnějšího dárce.

Naše klinika nabízí kompletní dárcovský program – výběr vhodné dárkyně (darovaná vajíčka) či dárce (darované spermie), popř. darovaného embrya/embryí je možný ihned. Následně je zahájena léčba s co nejefektivnějším postupem, který navrhne lékař, a to i s ohledem na individuální přání a individuální potřeby léčeného páru.

Časový harmonogram léčby s darovanými vajíčky - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesis


DÁRCOVSKÝ PROGRAM ZAHRNUJE:

  • Darovaná vajíčka
  • Darované spermie
  • Darovaná embrya

DAROVANÁ VAJÍČKA A SPERMIE

Díky naší komplexní dárcovské databázi jsme schopni pro léčený pár vyhledat nejvhodnější dárkyni a dárce, kdy se maximálně snažíme přiblížit co nejbližší shodě vnějších znaků, povahových vlastností a zájmů dárkyně/dárce s léčeným párem.

DAROVANÁ EMBRYA

Spojením vajíčka dárkyně a dárcovy spermie vzniknou darovaná embrya. Při výběru obou těchto dárců se vždy snažíme maximálně přiblížit nejen vnějším znakům vás a vašeho partnera (výška, barva očí a vlasů), ale i vašim povahovým vlastnostem a zájmům, které jsou pro vás důležité.

ANONYMNÍ DÁRCI

Darování spermií a vajíček je v České republice oboustranně anonymní. Ošetřující lékař Vám spolehlivě vybere nejvhodnější dárkyni/dárce. Obsáhlá dárcovská databáze nám umožňuje najít pro každý pár nejbližší možnou shodu.

KDO JSOU DÁRKYNĚ VAJÍČEK

Dárkyněmi vajíček jsou mladé, zdravé ženy ve věku 18 až 34 let. Z našich dlouholetých zkušeností je věková hranice 32 let optimální, s vyšším věkem se snižuje počet i kvalita získaných vajíček. 

KDO JSOU DÁRCI SPERMIÍ

Dárci spermií jsou mladí, zdraví muži ve věku 18 až 35 let.  Na přání léčeného páru lze vybrat stejného dárce spermií, pokud v předchozím cyklu došlo k těhotenství a porodu, a to v případě, že se buňky od tohoto dárce stále nachází v kryobance kliniky.

EMBRYA KE ZMRAZENÍ

Při léčbě darovanými gametami vzniká více embryí. Embrya, která nebyla transferována a vykazují dobrou kvalitu, mohou být zamrazena pro další použití. Pokud žena otěhotní, je možné použít pro další transfer rozmrazená embrya z téhož cyklu a dosáhnout skutečné příbuznosti sourozenců z darovaných buněk.


NA KLINICE REPROGENESIS SI VŽDY MŮŽETE BÝT JISTI, ŽE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ BUDE VYCHÁZET Z VAŠICH INDIVIDUÁLNÍ PŘÁNÍ A POTŘEB A NAVRHNE VÁM TEN NEJEFEKTIVNĚJŠÍ POSTUP LÉČBY.