DÁRCI SPERMIÍ JSOU MLADÍ, ZDRAVÍ MUŽI VE VĚKU 18 AŽ 35 LET.

NAŠE DATABÁZE DÁRCŮ JE SKUTEČNĚ OBSÁHLÁ. CHCEME VÁM TOTIŽ POSKYTNOUT DÁRCE, KTERÝ VIZUÁLNĚ I KREVNÍ SKUPINOU MAXIMÁLNĚ ODPOVÍDÁ VAŠEMU PARTNEROVI.


Kdo jsou dárci spermií - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesisMLADÍ MUŽI, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM DAROVAT SPERMIE, PODSTOUPÍ CELOU ŘADĚ TESTŮ – TESTUJEME JE Z HLEDISKA PSYCHOLOGICKÉHO, GENETICKÉHO, HORMONÁLNÍHO, ALE I KVŮLI INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM VČETNĚ HIV.

Muži, kteří byli zařazeni do dárcovského programu prošli náročnými testy a vyšetřeními: psychologický pohovor, klinické vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění (HIV, HBsAG, HCV, Syphilis, Chlamydie), krevní skupinu a Rh faktor, genetické vyšetření (karyotyp, přítomnost mutací genu cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, Connexinu 26).

Darování spermií je v České republice ze zákona anonymní.