DÁRKYNĚMI VAJÍČEK JSOU MLADÉ ŽENY VE VĚKU 18 AŽ 32 LET. Z NAŠICH DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ JE VĚKOVÁ HRANICE 32 LET OPTIMÁLNÍ, S VYŠŠÍM VĚKEM SE SNIŽUJE POČET I KVALITA ZÍSKANÝCH VAJÍČEK.

Naším cílem je poskytnout příjemkyni dostatečný počet vajíček a garantovat přenos dvou kvalitních embryí s možností zamrazit další embrya pro případné pozdější využití při Kryo-Embryo-Transferu (KET).


MLADÉ ŽENY, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM DAROVAT VAJÍČKA, PODSTOUPÍ CELOU ŘADU TESTŮ – TESTUJEME JE Z HLEDISKA PSYCHOLOGICKÉHO, GENETICKÉHO, HORMONÁLNÍHO, ALE I KVŮLI INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM VČETNĚ HIV.

ŽENY, KTERÉ BYLY ZAŘAZENY DO DÁRCOVSKÉHO PROGRAMU PROŠLY NÁROČNÝMI TESTY A VYŠETŘENÍMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ, TESTY NA POHLAVNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), HORMONÁLNÍ PROFIL, KREVNÍ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETŘENÍ (KARYOTYP, PŘÍTOMNOST MUTACÍ GENU CYSTICKÉ FIBRÓZY, SYNDROM FRAGILNÍHO X CHROMOZOMU, SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE, CONNEXIN 26).

Darování vajíček je v České republice ze zákona anonymní.