DÁRKYNĚMI VAJÍČEK JSOU MLADÉ ŽENY VE VĚKU 18 AŽ 34 LET.

Z NAŠICH DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ JE VĚKOVÁ HRANICE 32 LET OPTIMÁLNÍ, S VYŠŠÍM VĚKEM SE SNIŽUJE POČET I KVALITA ZÍSKANÝCH VAJÍČEK.

Naším cílem je poskytnout příjemkyni dostatečný počet vajíček a garantovat přenos dvou kvalitních embryí s možností zamrazit další embrya pro případné pozdější využití při Kryo-Embryo-Transferu (KET).


MLADÉ ŽENY, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM DAROVAT VAJÍČKA, PODSTOUPÍ CELOU ŘADU TESTŮ. V léčbě darovanými zárodečnými buňkami se používají pouze vajíčka od dárkyní vyšetřených podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.

TESTUJEME JE Z HLEDISKA PSYCHOLOGICKÉHO, GENETICKÉHO, HORMONÁLNÍHO, ALE I KVŮLI INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM VČETNĚ HIV.

Kdo jsou dárkyně vajíček - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesisŽENY, KTERÉ BYLY ZAŘAZENY DO DÁRCOVSKÉHO PROGRAMU PROŠLY NÁROČNÝMI TESTY A VYŠETŘENÍMI.

DÁRKYNĚ ABSOLVOVALY:  PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ, TESTY NA POHLAVNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), HORMONÁLNÍ PROFIL, KREVNÍ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETŘENÍ (KARYOTYP, PŘÍTOMNOST MUTACÍ GENU CYSTICKÉ FIBRÓZY, SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE, CONNEXIN 26 - VROZENÁ HLUCHOTA).

Darování vajíček je v České republice ze zákona oboustranně anonymní.