NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K LÉČBĚ DAROVANÝMI OOCYTY

1. Jsem před léčbou darovanými oocyty
2. Jsem před embryotransferem
3. Jsem po embryotransferu
4. Mám pozitivní test
5. Mám negativní test