V INDIKOVANÝCH PŘÍPADECH LZE LÉČBU NEPLODNOSTI PROVÁDĚT ZA POMOCI NÁHRADNÍ MATKY.


Surogátní mateřství - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesis

O NUTNOSTI VYUŽITÍ NÁHRADNÍ MATKY ROZHODUJE VŽDY LÉKAŘ, KTERÝ SE SPECIALIZUJE NA TUTO PROBLEMATIKU.

OBECNÉ INFORMACE

Pro indikaci k léčby za pomocí surogátky musí být jednoznačný důvod, viz. níže uvedené indikace k náhradnímu mateřství. Počet přenášených embryí do dělohy náhradní matky je limitován pouze na jedno embryo.

Provádíme pouze samotnou léčbu, surogátky nezprostředkováváme ani nijak nevstupujeme do vztahu mezi genetickými rodiči a náhradní matkou.

Léčba s využitím náhradního mateřství je hrazena zdravotními pojišťovnami dle stejných pravidel platných pro případy léčby běžného IVF


INDIKACE K NÁHRADNÍMU MATEŘSTVÍ

Poškození dutiny děložní – sy. Ashermann, atrofická sliznice děložní i po opakovaných pokusech o stimulaci estrogeny, špatně zhojená operace dělohy – např. stavy po rozsáhlých enukleacích myomů, děloha s mnohočetnými myomy deformující dutinu děložní, stavy po opakovaných císařských řezech se špatně zhojenou jizvou na děloze

Opakované potrácení po vyloučení, že se nejedná o genetickou příčinu potratů.

Hematologická a imunologická terapie bez efektu (LWMH, intralipidy, imunomodulační léčba).

Vrozené nebo získané chybění dělohy.

Život ohrožující komplikace v předcházející graviditě s rizikem opakování v další graviditě – např. časná těžká preeklampsie a eklampsie, HELLP, trombóza + embolizace do plic.

Indikace z jiných oborů – interní indikace, neurologické indikace atd.