NOVÝ ÚŽASNÝ OBJEV – DNA NOSITELKY PLODU PŘEDÁVANÉ DÍTĚTI POČATÉMU ZA POMOCÍ DAROVANÝCH BUNĚK!


Problémům s početím musí dnes čelit stále více párů. Asistovaná reprodukce nabízí mnohé úspěšné metody léčby, avšak i přesto se těhotenství pomocí vlastních zárodečných buněk nepodaří dosáhnout každému páru. Takové páry, pokud nechtějí zůstat bezdětnými, se pak mohou rozhodnout pro léčbu za pomoci darovaných vajíček, nebo spermií, pokud možnost podstoupit proces adopce pro sebe chtějí volit jako úplně poslední možnost.

Darování buněk je v současnosti velmi úspěšný způsob léčby neplodnosti. Je to ale také záležitost pro pár náročná, přináší totiž mimořádnou emoční a citovou zátěž. Pro pár, který léčbu za pomoci darovaných buněk zvažuje, je to rozhodnutí velice obtížné a zásadní, plné dilemat a otázek, které vyžadují dlouhou dobu na promyšlení.

Některé páry se s představou o přijetí cizích reprodukčních buněk nesmíří a raději zůstávají bezdětnými. Pokud je však touha po dítěti opravdu velká, pak jsou na cestě za vytouženým miminkem ochotni podstoupit i léčbu v rámci dárcovského programu.

První otázka, kterou pár při zvažování možnosti dárcovského programu řeší je – bude to dítě vůbec naše? Přijmutí pomoci formou darovaných buněk přece jen znamená ustoupení od původních představ o rodičovství, a to právě přijmutím cizích genů. Ačkoli zkušenost vlastního těhotenství od samého počátku, samotného porodu a bezprostřední možnosti kojení je pro dítě, matku a celou rodinu jednoznačným přínosem, tak především ženy, které nemohou dosáhnout početí s vlastními vajíčky, se musí vypořádat s faktem, že jejich dítě neponese jejich genetickou informaci.

To už však nyní neplatí, neboť byl učiněn zásadní objev!

Profesor porodnictví a gynekologie University of Southampton, Nick Macklon, se odvolává na výzkum provedený na přední španělské klinice, kde tato studie potvrdila, že plodová voda obsahuje genetický materiál.

Dítě počaté pomocí darovaného vajíčka přijímá jednu část svých genů od dárkyně a druhou od otce. Otec a dárkyně vajíček předávají dítěti geny a matka, která dítě nosí a porodí, určuje, jaké geny od nich budou využity. Až dosud se tedy věřilo, že oplodněné vajíčko má pouze DNA svého biologického otce a dárkyně. Podle nejnovějšího výzkumu však bylo prokázáno, že nositelky plodu svému dítěti, byť z darovaného vajíčka od jiné ženy, předávají svou DNA!

Dítě tedy v sobě nese geny tří rodičů. Jedná se o malou část genetického materiálu, která má vliv na způsob, jakým se dítě vyvíjí. Zmíněné výzkumy byly prováděny na přední španělské klinice a bylo jimi objeveno, že tekutina v děloze matky, která obsahuje její genetický materiál, přímo ovlivňuje vývoj embrya. Ostatně, že samotný pobyt v děloze matky dokáže ovlivnit jaké dítě bude, a to i na poli genetickém, se tušilo už dříve, avšak až teprve teď vědci získali důkaz.

Uvedenou studií se potvrdilo, že embrya DNA matky absorbují a genetická informace se tak může změnit. To je důvod, proč se děti podobají ženě-matce, která otěhotněla za pomoci darovaného vajíčka. Tento úžasný objev tak může mít podstatný vliv na přístup především neplodných žen k dárcovství vajíček, neboť boří hlavní argument o tom, že svému dítěti po genetické stránce nemohou nic předat.

 

Podívejte se na články z dalších kategoriích našeho blogu