DOKTOR MARCEL ŠTELCL, Ph.D. JE VEDOUCÍM LÉKAŘEM BRNĚNSKÉ KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY REPROGENESIS. PROBLEMATICE NEPLODNOSTI SE VĚNUJE S VYNIKAJÍCÍMI VÝSLEDKY A OBDIVUHODNÝM OSOBNÍM NASAZENÍM JIŽ TÉMĚŘ 17 LET.

DÍKY NĚMU JIŽ NA SVĚT PŘIŠLO PŘES 3000 MIMINEK!

MUDr. Marcel Štelcl_2

 

Problematika neplodnosti se stala velmi aktuálním tématem současné společnosti – novodobým strašákem moderní doby. Jak se na to z pohledu odborníka díváte?

Ano, neplodnost ve větší míře postihuje zejména vyspělé země, kdy se dokonce někdy hovoří o epidemii neplodnosti. Oproti minulosti, kdy byla hlavní příčinou neplodnosti zejména neprůchodnost vejcovodů, způsobená infekcemi vnitřních pohlavních orgánů ženy, v dnešní době přisuzujeme největší negativní vliv na neplodnost zejména vyššímu věku žen.

Dnes se ženy stávají poprvé matkami nezřídka po 30. roce života. Vyloženě fenoménem západní společnosti jsou ženy kolem 40. roku, které teprve zakládají rodinu a v této věkové skupině je již procento neplodnosti velmi vysoké. „Stárnutí plodnosti“ se týká samozřejmě i mužů, ale ne v takové míře, jako je tomu u žen. V současné době se s nějakým problémem při početí dítěte potýká cca 15% párů, někdy je udáváno dokonce 20%. Samozřejmě ne všichni podstupují hned umělé oplození, tzv. dítě ze zkumavky. Naštěstí se nám velice často daří dosáhnout otěhotnění sice za pomoci lékaře, přesto přirozenou cestou.

Jaké jsou současné možnosti léčby pro páry, které mají problémy s plodností?

Od roku 1978, kdy se narodila Louise Brownová, první dítě „ze zkumavky“, udělal náš obor velký pokrok. V současnosti máme velice propracované techniky asistované reprodukce a moderní kultivační systémy embryí, které velice precizně napodobují přirozené podmínky v lidském těle. V současnosti je asi největším „hitem“ možnost genetického vyšetření embrya. Umíme vyšetřit už nejen celou chromozomovou výbavu, ale díky tzv. karyomappingu umíme vyšetřit velké spektrum genetických chorob přenášených z generace na generaci.

Stále pokročilejší možnosti v rámci asistované reprodukce s sebou přináší i diskutabilní témata, např. etického charakteru. Celkem nově se na problematiku neplodnosti začali zaměřovat i psychologové, kteří zkoumají dopad pokročilosti tohoto oboru na společnost i jednotlivce, a zároveň se soustředí na pomoc párům a pomáhají jim překlenout poměrně náročnou léčbu umělým oplozením a zvládnout i všechny další společenské aspekty, které s sebou neplodnost nese.

Co byste poradil párům, pro které je problematika plodnosti aktuální?

Především nepanikařit. Neplodnost je do značné míry ovlivněna psychickým stavem páru, který se s prodlužující dobou neúspěšného snažení většinou horší. Je potřeba si v dnešní uspěchané době uvědomit, že jsme stále součástí přírody a otěhotnění je otázka pravděpodobnosti, něco, co nejde zcela přesně naplánovat.

Obvykle doporučujeme vyhledat pomoc po zhruba ročním neúspěšném snažení. Následují pak základní vyšetření, jejichž součástí je stanovení hormonálního profilu ženy a vyšetření spermiogramu u muže. Je potřeba si uvědomit, že tzv. mužský faktor neplodnosti je stále častější příčinou poruch plodnosti i u mladších párů.

Po příslušných vyšetřeních rozhodneme, jestli má pár reálnou šanci otěhotnět spontánně, byť s naší pomocí, nebo jestli bude lepší hned přistoupit k umělému oplození. Roli hrají samozřejmě i další faktory – např. doba neúspěšného snažení, věk páru, další přidružená onemocnění atd.

Na svět jste už pomohl už 3000 miminek, to je úžasné!

Ano, také jsem byl tím číslem mile překvapený, ale když nad tím přemýšlím, tak za těch téměř 15 let, co se asistovanou reprodukcí aktivně zabývám, se to někde projevit muselo.

ALE ČEHO SI CENÍM OPRAVDU NEJVÍCE A POVAŽUJI ZA PROFESNÍ ÚSPĚCH JE, ŽE MI PACIENTI VĚŘÍ! MYSLÍM SI, ŽE NEMŮŽE BÝT VĚTŠÍHO ZADOSTIUČINĚNÍ, JAKÉ BY SI PRO OBOR ZAPÁLENÝ LÉKAŘ MOHL PŘÁT, NEŽ ABY UMĚL POMOCI A JEHO PACIENTI MU DŮVĚŘOVALI.

 

Podívejte se na články z dalších kategoriích našeho blogu