AKTIVNÍ, ČI V MINULOSTI AKTIVNÍ KOUŘENÍ U ŽEN JE SPOJENO SE ZVÝŠENÍM RIZIKA NEPLODNOSTI O 14%.

PASIVNÍ KOUŘENÍ JE SPOJENO SE ZVÝŠENÍM RIZIKA NEPLODNOSTI DOKONCE O 18%. MENOPAUZA SE DOSTAVUJE U ŽEN VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ AKTIVNÍHO I PASIVNÍHO KOUŘENÍ O 1 AŽ 2 ROKY DŘÍVE. TOXINY OBSAŽENÉ V TABÁKOVÉM KOUŘI POŠKOZUJÍ REPRODUKČNÍ SYSTÉM A NARUŠUJÍ HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHU ŽENY.


cigaretteOdborné studie vypovídají o tom, že aktivní a pasivní kouření je spojeno s neplodností u žen. Také dokladují, že u žen, které jsou vystaveny vysokým hodnotám tabáku, ať už z aktivního, tak z pasivního kouření, je začátek přechodu do menopauzy pozorován o jeden či dva roky dříve, než u těch, které nikdy nekouřily a nebyly významně  vystaveny pasivnímu kouření.

aktivních a bývalých kuřáků bylo zjištěno o 14% větší riziko neplodnosti. U pasivních kuřáků, vystavených působení dopadu kouření na úrovni škodlivých zplodin, je riziko neplodnosti dokonce vyšší než je u nekuřáků, a to 18%!

Tento výzkum publikoval žurnál „Tobacco Control“.

Studie vyhodnocuje výsledky dat  skupiny 79 690 žen ve věku 50-79, které se zúčastnily projektu Women’s Health Initiative Observational Study (WHI OS) a které prošly přirozeným přechodem do  menopauzy. Což znamená, že jejich menstruace přestala na dobu nejméně dvanácti po sobě jdoucích měsíců a tyto ženy nepodstoupily operaci na odstranění vaječníků. V rámci studie poskytly informace o svých celoživotních zkušenostech s kouřením, problémy s plodností a věku,  kdy prošly menopauzou. Byly požádány o informaci kolik cigaret denně vykouří, či vykouřily v minulosti a věk, kdy  kouřit začaly. Ženy,  které nikdy nekouřily, byly dotázány, zda žily s kuřákem jako dítě nebo v dospělosti a zda někdy měly práci, kde kolegové na pracovišti kouřili.

Data ohledně plodnosti byla k dispozici od skupiny 13 621 žen a 15,4 % z těchto měly problémy s otěhotněním po dobu nejméně 12 měsíců. Vědci dospěli k závěru, že pasivní  vystavení tabáku je jednoznačně spojeno se zvýšeným rizikem neplodnosti a dřívější menopauzou u žen – v porovnání s těmi, které nikdy nekouřily a které aktivně kouřily, nebo s kouřením přestaly. Zde bylo zjištěno 14 % navýšení rizika neplodnosti. Výsledky také ukazovaly na 26% zvýšené riziko menopauzy před dosažením věku 50 let.

Průměrný věk ženy vstupující do fáze  menopauzy byl podstatně dříve u kuřaček, než tomu bylo u těch, které nikdy nekouřily a nebyly vystaveny pasivnímu kouření. Ty, které nekouřily, ale byly vystaveny pasivnímu kouření, však byly dopadem kouření jednoznačně ohroženy. Ty, které byly vystaveny nejvyšším úrovním tabákového kouře z pasivního kouření měly o 18 % větší riziko neplodnosti, než ženy, které nikdy pasivnímu kouření vystaveny nebyly. Tato skupina byla složena z žen, které žily 10 a více let s kuřákem jako dítě, 20 a více let s partnerem, který kouřil doma a více než 10 let pracovaly s kolegy, kteří v práci kouřili. Pro tuto skupinu žen fáze menopauzy nastala o třináct měsíců dříve, než u těch, které pasivnímu kouření vystaveny nebyly.

Pro vyhodnocení výsledků byla zohledněna fakta indexu tělesné hmotnosti (BMI) ve věku 18 let, vzdělání, konzumace alkoholu, pohybové aktivity, vystavení škodlivým chemickým látkám, užívání hormonální antikoncepce a věk ženy při první periodě.


JE OBECNĚ ZNÁMO, ŽE TOXINY NACHÁZEJÍCÍ SE V TABÁKOVÉM KOUŘI MAJÍ ŠKODLIVÉ ÚČINKY NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM A NARUŠUJÍ PRODUKCI A AKTIVITU HORMONŮ SPOJENÝCH S PLODNOSTÍ.

VÝZKUMNÍCI VŠAK DODÁVAJÍ, ŽE SE JEDNÁ O JEDNU Z PRVNÍCH STUDII TAKOVÉHOTO ROZSAHU A VELMI DŮLEŽITÝ STATISTICKÝ PODKLAD PRO DALŠÍ VÝZKUM A PŘESNĚJŠÍ VYČÍSLOVÁNÍ DOPADŮ AKTIVNÍHO I PASIVNÍHO KOUŘENÍ NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ŽEN. STUDIE NAVÍC POSILUJE STÁVAJÍCÍ DŮKAZY, ŽE VŠECHNY ŽENY BY SE MĚLY SNAŽIT CHRÁNIT PŘED DOPADY JAK AKTIVNÍHO, TAK PŘEDEVŠÍM PASIVNÍHO KOUŘENÍ.

 

Podívejte se na články z dalších kategoriích našeho blogu