MUDr. Kateřina Sochorová - ReproGenesis

KDYŽ SI POVÍDÁTE S LÉKAŘKOU KATEŘINOU SOCHOROVOU, NAPROSTO VÁS POHLTÍ JEJÍ OSOBNOST.

HLOUBKA POHLEDU, PATRNÁ ODUŠEVNĚLOST A VÝRAZNÉ CHARISMA.

A TAKÉ LEDABYLE SAMOZŘEJMÁ KRÁSA, CO SE RODÍ ZEVNITŘ A ZRCADLÍ Z VNĚJŠKU.

Příjemně vyrovnaný tón jejího hlasu vás zklidní. Umožní vám důvěřovat a svěřit svůj příběh. Vnímáte, že vás tato lékařka opravdu poslouchá. Že ji skutečně zajímáte. A především, že vám chce opravdu pomoci. 


Už na gymnáziu byla Kateřina tou, které se ostatní svěřovali. Cítili správně, že u ní naleznou pochopení, bude jim umět poradit a pomoci. Vyslechne si je bez předsudků a soudů, s nelíčeným zúčastněním.  

Středoškolská léta podmiňovala touze osvojit si pro sebe obor psychologie, který si přála v budoucnu praktikovat. Pomoc lidem pro ni byla vždy jednoznačnou volbou. Když se zadíváte do jejich očí, přesně to v nich najdete.

Půl roku před ukončením gymnázia však přišel náhlý impuls, o kterém dodnes sama mluví jako o nutkavém „toto prostě musím udělat a nevím proč“. Vyslechla osudové volání, které velelo: „zaměř se na doktořinu!“. Změnila si hlavní studijní předměty tak, aby zaměřením vyhovovala podmínkám pro přijetí na studium medicíny. Věnovala maximální úsilí přípravě na zkoušky, cítila jak ji tento obor k sobě přitahuje. Za ruku ji tehdy vzalo a pevně vedlo ono pověstné životní poslání, které si my, kteří se do péče lékaře svěřujeme, přejeme v tomto nesourodém partnerství cítit nejvíce.

Ve 4. ročníku studia na lékařské fakultě podstupovala její maminka náročnou gynekologickou léčbu. Kateřina prožívala intenzivně toto období s ní. Podporovala ji, bála se a velmi silně vnímala, jak je proces léčby odosobněný od toho, kterého se nejvíc týká - pacienta samotného. Nelíbilo se jí, že takto citlivé odvětví dokáže tak extrémně necitlivě zacházet s těmi, které má ve své péči. A to byl tehdy rozhodující okamžik, kam se v rámci medicíny dále orientovat. Co moci sama za sebe udělat. Aspoň v tom světě, který její život obsáhne. 

UPEVNIT VAZBU MEDICÍNY A PSYCHOLOGIE, KTERÉ JSOU NEODDĚLITELNÉ. KATEŘINA SI ZVOLILA ODBORNOU SPECIALIZACI - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ.


Po zdárném vystudování medicíny na lékařské fakultě Univerzity Karlovy nastoupila do porodnice FN na Obilním trhu, kde nabyla nedocenitelné odborné zkušenosti. Věnovala se úspěšně a s nadšeným zápalem operativě. Pomohla přivést na svět přes tisícovku miminek. 

A především pro sebe objevila obor, který tak intenzivně a nedílně propojuje svět psychologie a medicíny – asistovanou reprodukci. Díky svému osobnímu nasazení a komplexnímu přístupu k této problematice se stala vedoucí lékařkou ambulance Centra asistované reprodukce FN Brno, CAR01, které jako vůbec první v Evropě provedlo úspěšně umělé oplodnění a dosáhla postu odborného asistenta LF MU. 

Pro Kateřinu vždy byly a jsou v jejím soukromém životě prioritou osobní vztahy. Proto se po letech maximálního pracovního vytížení rozhodla opustit časově náročné prostředí nemocnice. Na pracovní rovině pro sebe upřednostnila ambulantní provoz, který provozují kliniky, jakou je i ReproGenesis. To jí umožnilo skloubit jak svoji vášeň pro obor, tak rodinu, kterou nadevše miluje.

IVF Specialistka Kateřina Sochorová je nejen vynikající lékařka, ale především člověk. Její osobnost je bez nadsázky okouzlující. Přístup k životu pokorný, touhy přímočaře skromné. V pracovním prostředí je uznávaným špičkovým odborníkem, respektovaná jak kolegy, tak pacienty. Je vnímavá, laskavá, citlivá. A empatie je dar, který umí využívat.


V soukromém životě si váží obyčejných radostí. Miluje vaření, u kterého si dokonale vyčistí hlavu. V kuchyni zapomíná na vše kolem sebe a docela se ztratí v aroma a chuti připravovaných jídel. Oceňuje pohyb, kontakt s přírodou, ráda houbaří a užívá si život mimo ruchu města. Ráda čte, cestuje, směje se a s upřímným doceněním užívá chvíle pohody. Hlavně ty s blízkými a dobrými lidmi. A třeba i sklenkou bílého vína.   

Čím více životních zkušeností nabírá, o to nutkavěji cítí potřebu pracovat na sobě. Jak z pohledu péče o duši, tak i o tělo. Uvědomuje si, že díky času věnovanému sobě bude mít možnost ze sebe vydávat maximum pro ty, kteří její pomoc potřebují.

PROBLEMATIKA LÉČBY NEPLODNOSTI SE STALA PRO MUDR. KATEŘINU SOCHOROVOU OPRAVDOVÝM POSLÁNÍM. 

Naplnila její přirozenou touhu pomáhat. Výsledky její práce ji přináší obrovskou radost a vnitřní uspokojení z toho, že se věnuje oboru smysluplnému, užitečnému a vlastním přičiněním pomáhá jiným naplnit jejich touhu po rodině. 

A ČEHO SI V RÁMCI SVÉ PROFESE VÁŽÍ NEJVÍCE? ŽE TO JE FAKTICKÁ POMOC NAPLNIT JINÉMU TOUHU PO KOMPLETNÍ RODINĚ, TO JE NASNADĚ. 

Když ale pár, který s ní podstupoval náročnou léčbu, a i přes veškeré snahy nebylo možné jeho sen o miminku naplnit, přijde osobně a s dojemnou upřímností poděkovat za vše, co pro ně udělala, to je pro ni vůbec nejvíc. 

To, že její pacienti vnímají, že pro ně udělala možné maximum, a navíc s obrovskou osobní investicí, je aspoň malé vyvážení faktu, že ne všude je možné přírodě pomoci a ne všechna přání jsou vždy vyslyšena. 


PŘIPOJUJI SE K TĚM, KTEŘÍ JSOU ZA MUDR. KATEŘINU SOCHOROVOU SVĚTU VDĚČNI. POZNAT JI JE NESMÍRNĚ OBOHACUJÍCÍ. JSEM RÁDA, ŽE JSEM MOHLA NAHLÉDNOUT KUDY VEDE JEJÍ ŽIVOTNÍ CESTA. A ZACHYTIT ASPOŇ STŘÍPKY OSOBNOSTI TÉTO VÝJIMEČNÉ ŽENY DO SLOV. 

ZAHLÉDNOUT TY JISKŘIČKY V OČÍCH POKAŽDÉ, KDYŽ MLUVÍ O SVÝCH ŽIVOTNÍCH LÁSKÁCH – PRACOVNÍCH I TĚCH SOUKROMÝCH. 

 

 

 

 

Podívejte se na články z dalších kategoriích našeho blogu