MONITORING EMBRYÍ JE KONTINUÁLNÍ SNÍMÁNÍ MIMOTĚLNÍHO VÝVOJE EMBRYÍ A PŘEDSTAVUJE NEJMODERNĚJŠÍ METODU KULTIVACE IN VITRO. 

OBJEKTIVNÍ ANALÝZA NASNÍMANÉHO VÝVOJE ZAJIŠŤUJE MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍ SELEKCI VHODNÝCH EMBRYÍ K TRANSFERU A VYLUČUJE EMBRYA S ABNORMÁLNÍM VÝVOJEM.


Embryomonitoring - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesisSnímání a analýza dynamiky embryonálního vývoje představuje moderní metodu v kultivaci a posuzování lidských embryí. Jedná se o počítačem - EMBRYOSKOPEM - řízené kontinuální sledování vývoje embryí.

Celý monitoring probíhá v uzavřeném inkubátoru. Hlavním přínosem této metody je, že s embryi není manipolováno pro účely pozorování a jsou tak méně vystavena nepříznivým podmínkám během embryonálního vývoje.  

Na základě pořízených záznamů lze posoudit vedle dynamiky vývoje také detailní morfologii embrya. Získáváme možnost nejenom vybrat nejvhodnější embryo na transfer, ale v některých případech nám nasbíraný filmový materiál napomáhá k rozhodnutí, kdy už eventuálně použít v dalším cyklu darované gamety (pohlavní buňky).

Hodnocení embryí je objektivní a proto přenos jednoho embrya pro vyloučení mnohočetného těhotenství neznamená snížení šance na úspěch. Odhalení poruch dělení buněk embrya umožňuje eliminaci embryí s výskytem chromozomálních abnormalit a snížení výskytu časných potratů…

Systém monitorování vývoje embryí nám dává možnost výběru nejlepšího embrya k transferu, v indikovaných případech tak lze vybrat k transferu jediné embryo k omezení rizika mnohočetného těhotenství.


DŮVODY PRO EMBRYO MONITORING

  • Výsledky spermiogramu na spodních hranicích norem
  • Nízká úspěšnost po ICSI
  • Nízká životaschopnost embryí v předchozím cyklu
  • Historie potratu
  • Pokročilý věk ženy
  • Příjemkyně darovaného vajíčka