ERA TEST (ENDOMETRIAL RECEPTIVITY ARRAY) JE MOLEKULÁRNĚ DIAGNOSTICKÝ TEST K VYŠETŘENÍ STAVU DĚLOŽNÍ SLIZNICE (ENDOMETRIA).


ERA test (Endometrial Receptivity Array) - ReproGenesisRECEPTIVITA JE STAV, KDY JE ENDOMETRIUM PŘIPRAVENO NA IMPLANTACI (UHNÍZDĚNÍ) EMBRYA

BĚŽNĚ SE ENDOMETRIUM HODNOTÍ POMOCÍ ULTRAZVUKU, KTERÝ VŠAK UMÍ UKÁZAT POUZE JEHO VÝŠKU A STRUKTURU. ERA TEST NABÍZÍ MOŽNOST, JAK SLIZNICI POSOUDIT, A ZVYŠUJE TAK PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚŠNÉHO OTĚHOTNĚNÍ.

ERA test na molekulární úrovni určí hladiny exprese 238 genů, které se podílejí na receptivitě endometria. Lékař tak může vyhodnotit, jestli je v daných dnech endometrium správně vnímavé pro přenos embrya nebo zda je tzv. „okno implantace“ posunuto.

ERA test se provádí optimálně v cyklu předcházejícím cyklu, ve kterém je plánován přenos embrya. Tkáň k testu lékař získá biopsií děložní sliznice. Díky výsledkům můžeme stanovit vhodný termín přenosu embrya pro každou klientku individuálně.

ERA TEST JE VELMI CITLIVÝ A UMOŽŇUJE DOBŘE ODHADNOUT OKAMŽIK, KDY JE SLIZNICE PŘIPRAVENÁ NA PŘIJETÍ EMBRYA. PROTO JE VHODNÝ PRO ŽENY S OPAKOVANÝMI NEÚSPĚŠNÝMI EMBRYOTRANSFERY.