PICSI JE VYLEPŠENOU MODIFIKACÍ MIKROMANIPULAČNÍHO OPLOZENÍ POMOCÍ INTRACYTOPLAZMATICKÉ INJEKCE – ICSI SPOJENOU S VÝBĚREM OPTIMÁLNÍ SPERMIE.

PICSI - Intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií - ReproGenesisMODIFIKACE SPOČÍVÁ VE SPECIFICKÉ SELEKCI SPERMIÍ VÁZAJÍCÍCH SE NA PROTEINOVÝ GEL, KTERÝ ZAJIŠŤUJE NAVÁZÁNÍ POUZE ZRALÝCH SPERMIÍ SE SCHOPNOSTÍ SPECIFICKÉ VAZBY NA KUMULO – OOCYTÁRNÍ KOMPLEX (VAZBA NA KUMULÁRNÍ BUŇKY OBKLOPUJÍCÍ VAJÍČKO).

U SPERMIÍ SE SCHOPNOSTÍ VAZBY NA PROTEIN BYL POZOROVÁN NIŽŠÍ VÝSKYT CHROMOZOMÁLNÍCH ANOMÁLIÍ A LEPŠÍ INTEGRITA DNA.

Pomocí PICSI lze vybrat k oplození vajíčka spermie optimální zralosti. Přepokládá se, že zralá spermie po zavedení do cytoplazmy vajíčka s větší pravděpodobností povede  k oplození a vývoji perspektivního embrya.


INDIKACE PICSI

  • hodnoty spermiogramu na spodní hranici normy
  • nepříznivý vývoj embryí v předchozích cyklech
  • věk ženy nad 35 let
  • opakované potraty v předchozích cyklech