TYTO METODY JSOU LÉČENÉMU PÁRU DOPORUČENY V PŘÍPADĚ, ŽE EJAKULÁT MUŽE NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SPERMIE.

POPŘÍPADĚ SPERMIE, KTERÉ JSOU ZASTOUPENY VE VELMI MALÉM POČTU A VYKAZUJÍ ABNORMÁLNÍ MORFOLOGICKOU STAVBU, ČI VYSKYTUJÍ-LI SE V EJAKULÁTU POUZE VÝVOJOVÉ FORMY SPERMIÍ.

MESA / TESE - ReproGenesis


MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration)

Pomocí jehly je u muže v celkové anestézii odsáta tekutina z nadvarlat, která může obsahovat zralé spermie. Po mikroskopické kontrole v laboratoři je zjištěna přítomnost spermií. Pokud se ve vzorku nenachází žádné spermie, přistupuje se k metodě TESE.

TESE (Testicular Sperm Extraction)

Jedná se o získání spermií přímo z tkáně varlat muže. Odebraná tkáň se zpracuje v laboratoři a zkontroluje na přítomnost spermií pod mikroskopem.

Takto získané spermie se zpracují speciálními metodami v andrologické laboratoři a připraví pro metodu ICSI (vpich vybrané spermie do vajíčka ženy, partnerky). Pokud je počet spermií dostatečný, je možné zbývající spermie zamrazit pro případné další použití. Zamrazení takto získaných spermií přináší profit pro partnera, který již nemusí opakovaně podstupovat tento chirurgický zákrok.


Indikace k MESA / TESE

  • nepřítomnost spermií v ejakulátu muže
  • extrémně nízký počet spermií v ejakulátu, abnormální morfologie spermií, vývojové formy spermií
  • vasektomie muže