Amenorea
Anovulace
Asistovaná reprodukce
Asistovaný hatching
Azoospermie
Biopsie
Blastocysta
Blastomera
Cervikální screening
Cervix
Cytologie
Darování oocytu
Ektopické těhotenství
Embryo
Endometrióza
Endometrium
Estrogeny
FISH
Folikul
Folitropin (FSH)
Gamety
Gonadotropin
hCG
HSG (hysterosalpingografie)
Hypofýza
Hysteroskopie (HSK)
ICSI
Idiopatická sterilita
In vitro
In vitro fertilizace, IVF
Karyotyp
Kolposkopie
Kultivace embrya
Laparoskopie
Luteinizační hormon (LH)
Meióza
Menopauza
MESA
Mitóza
Oligomenorea
Oligospermie
Onkologická cytologie
Oocyt
Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)
Ovulace
PICSI
Preimplantační genetická diagnostika (PGD)
Prekancerózy = přednádorová stadia
Primární sterilita
Prodloužená kultivace (PK) embrya
Progesteron
Prolaktin
Punkce oocytu
Retrográdní ejakulace
Sekundární sterilita
Spermiogram (SPG)
Sterilita
TESE
Varikokéla
Vejcovod
Vitrifikace
Zamrazení embryí
Zygota