FIREMNÍ POLITIKA KLINIKY


KLINIKA REPROGENESIS SE ŘADÍ MEZÍ PŘEDNÍ EVROPSKÁ CENTRA ASISTOVANÉ REPRODUKCE SPECIALIZUJÍCÍ SE NA DETAILNÍ DIAGNOSTIKU A VEŠKERÉ DOSTUPNÉ MODERNÍ METODY LÉČBY NEPLODNOSTI. 

KLINIKA BYLA ZALOŽENA V ROCE 2011 A VYBUDOVALA SI RENOMÉ JEDNOHO Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ NEJEN V ČESKU, ALE I V CELÉ EVROPĚ.


Dlouhodobě výborné výsledky řadí ReproGenesis mezi přední evropská centra reprodukční medicíny, která poskytují služby na odborné úrovni úspěšných světových IVF center. Díky využití nejmodernějšího technického vybavení, poznatků a postupů současné lékařské vědy, týmu špičkových specializovaných odborníků věnujících se umělému oplodnění mnoho let a individuálnímu přístupu, který klade důraz na důvěru, empatii a porozumění, dosahuje ReproGenesis konstantně nadstandardní úspěšnosti v léčbě neplodnosti

CENTER ASISTOVANÉ REPRODUKCE, V NÁVAZNOSTI NA VZRŮSTAJÍCÍ TREND PROBLEMATIKY PLODNOSTI, CELOSVĚTOVĚ PŘIBÝVÁ. ČÍM SE PRÁVĚ MY ODLIŠUJEME?

Léčba neplodnosti je pro nás především otázkou důvěry, poskytované kvality a spokojenosti. Pacient se pro nás stává partnerem, ne členem anonymního davu. Soustředíme se na pěstování pozitivního vztahu mezi léčeným párem a lékařem, klademe důraz na empatii a porozumění a děláme vždy maximum pro to, aby byl přirozený stres související s léčbou minimalizován

„ZA VŠÍM, CO DĚLÁME, VIDÍME PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ČLOVĚKA.“

Filosofie kliniky ReproGenesis se zakládá na respektování individuality každého léčeného páru, citlivém osobním přístupu, profesionalitě a vysokém standardu poskytovaných služeb.

Naším největším humánně etickým posláním je pomoc párům, kterých se problematika plodnosti týká, k početí zdravého dítěte. K léčenému páru přistupujeme vždy s vědomím psychické náročnosti, která je na ně v rámci léčby neplodnosti kladena. Zajímá nás historie, kterou si s sebou k nám na kliniku pacienti přinášejí a maximálně vnímáme citlivost situace, ve které se nacházejí.

Každý pár podstupující léčbu na klinice ReproGenesis má k dispozici svoji koordinátorku, která jej provází na cestě za vytouženým miminkem. Naše koordinátorky jsou nezbytným spojujícím důvěrným článkem léčebného procesu. Poskytují párům podporu nejen v oblasti zprostředkovávání všech s léčbou souvisejících informací, ale také lidskou oporu, která zdaleka nekončí absolvováním léčebného cyklu. Zůstávají s klienty v kontaktu i dále.

Z odborného hlediska je pro nás zásadní kontinuálně sledovat nejmodernější postupy v oblasti asistované reprodukce a neustále se vzdělávat v oblasti reprodukční medicíny. Stejnou měrou vnímáme důležitost zajištění nejmodernějšího technického vybavení. Klinika ReproGenesis má vlastní špičkové laboratoře, moderní kryobanku, operační sál a lůžkovou část, recepci i relaxační zónu s vybavenou samoobslužnou kuchyňkou.

Samotné prostředí kliniky je dalším významným bonusem. Naše centrum je situováno v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, v areálu s velkou zahradou, v malebné historické vile, pro kterou je typická pokojná a uklidňující atmosféra. Klinika je snadno dostupná všemi dopravními prostředky, možnost parkování zajištěno přímo v areálu.

Propojování klasické medicíny a podpůrné tradiční medicíny vnímáme jako velmi přínosnou kombinaci, která vede především k uvolnění stresu, který s léčbou neplodnosti přímo souvisí. V rámci léčebných programů proto nabízíme profesionální akupunkturu, a to přímo ve vlastních, k tomuto účelu nově vybudovaných, prostorách. Pozitivní dopad akupunktury při léčbě neplodnosti prokázalo již mnoho odborných studií.


VIZE KLINIKY REPROGENESIS

Celé naše úsilí je zaměřeno na efektivní medicínu, její pozitivní výsledek a spokojeného klienta. Děláme vše proto, abychom i nadále patřili mezi úzkou špičku evropských center asistované reprodukce. Intenzivně pracujeme na zavádění nejnovějších technologií a metodik léčby. Investujeme do nejmodernějších přístrojů a vybavení. 

Podporujeme sebevzdělávání a kontinuálně zajišťujeme zvyšování odbornosti zaměstnanců kliniky, které koresponduje s nejnovějšími výzkumy v oblasti léčby neplodnosti. Náš sehraný tým, to je vysoce odborný tým lékařů, embryologů, andrologů, anesteziologů, koordinátorek, zdravotních sester a ekonomicko-administrativních pracovníků.

Pěstujeme profesní partnerství s uznávanými odborníky dané problematiky ze zahraničí. Spolupracujeme s lékaři z celého světa, čímž usnadňujeme přípravu na podstoupení léčby pacientů ze zahraničí.

Spokojenost a kladné reference našich pacientů je pro nás určující. Každý článek personální struktury kliniky je nepostradatelnou součástí celku, který se přímo podílí na výsledcích léčby. Jsme motivováni přáním, abyste se v ReproGenesis cítili dobře, navzdory tomu, jakou náročnou etapou života právě procházíte.

Nekompromisně dodržujeme zákonem stanovené podmínky pro zajištění bezpečnosti lidských tkání a buněk a striktně dodržujeme pravidla a předpisy státních i evropských institucí a všechny tyto nezbytné podmínky splňujeme. Jsme držiteli certifikátu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. Za naše úspěchy v oblasti léčby neplodnosti jsme opakovaně oceňováni mezinárodními institucemi dané oblasti, které vyhodnocují kvalitu poskytované péče a výsledky léčby.