Vedoucí lékař

Hovoří: Czech, English, French

Education
1995-2001 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
2007 Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
2014 Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru reprodukční medicína
Odborná praxe
2001-2008 Lékař gynekologicko – porodního oddělení Nemocnice Vyškov (specializace na endoskopickou operativu – laparoskopie, hysteroskopie)
2004-2008 Lékař ambulace pro léčbu poruch plodnosti – Klinika reprodukční medicíny Zlín
2008-2015 Reprofit International s.r.o., IVF specialista
Aktuálně ReproGenesis, klinika reprodukční medicíny Brno, Vedoucí lékař

 

Členství v odborných společnostech:
Člen endoskopické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti
Člen sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti
Člen European Society of Human Reproduction and Embryology