REPROGENESIS ODLOŽIL STEJNOKROJE KVŮLI POMOCI DĚTEM

ZAMĚSTNANCI KLINIKY REPROGENESIS SE ROZHODLI UPOZORNIT NA SITUACI ZEMÍ, V NICHŽ ŘADA DĚTÍ STRÁDÁ A NEMÁ ANI ZÁKLADNÍ VĚCI JAKO ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ ČI VYBAVENÍ DO ŠKOLY.  

DŘÍVĚJŠÍ JEDNORÁZOVÉ SBÍRKY NA KLINICE NYNÍ DOPLNILA ROZSÁHLEJŠÍ AKCE MĚSÍC PRO UNICEF, PŘI NÍŽ OBVYKLÉ STEJNOKROJE ZAMĚSTNANCŮ NAHRADILA CHARITATIVNÍ TRIČKA NADACE.


Pomáháme dětem - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesisV RG potvrzují také pozitivní vliv dobročinného  projektu na klienty. „Pacienti jsou velice vnímaví. Hned první den, když jsme vyměnili  uniformy za trička, byli nadšení a zajímali se. Pravidelně také obdivují UNICEF certifikáty, visící u recepce. Pro nás je to určitě skvělá  příležitost, jak dát našim klientům najevo, jaké hodnoty naše společnost uznává.“


PŘÍZNIVÁ REAKCE ZAMĚSTNANCŮ I KLIENTŮ JE DALŠÍ MOTIVACÍ, A PROTO NA REPROGENESIS UŽ PLÁNUJÍ DALŠÍ AKTIVITY.

SVÝM PŘÍSTUPEM DOKAZUJÍ, ŽE SVÉ POSLÁNÍ PÉČE O LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOT BEROU JAKO SVÉ FIREMNÍ I OSOBNÍ KRÉDO.

Pomáháme dětem - Klinika reprodukční medicíny ReproGenesis