Klinika reprodukční medicíny ReproGenesisNEJSME TOVÁRNA

ZAKLÁDÁME SI NA CITLIVÉM OSOBNÍM PŘÍSTUPU, PROFESIONALITĚ A VYSOKÉM STANDARDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB. Respektujeme individualitu každého léčeného páru. Naše poselství je jasné - jsme na stejné odborné úrovni jako ostatní přední světová IVF centra a naším cílem je udržení tohoto standardu, stejně tak jako úspěšných výsledků.

ÚSPĚŠNOST

VÝBORNÉ VÝSLEDKY A SPOKOJENÍ KLIENTI JSOU ODRAZEM POCTIVÉ PRÁCE A OSOBNÍHO NASAZENÍ KAŽDÉHO ČLENA REPROGENESIS TÝMUProfesionální a dedikovaný tým, v kombinaci s nejmodernějším technickým vybavením kliniky, je zárukou vysoké úspěšnosti v počtu dosahovaných těhotenství.

DŮVĚRA

LÉČBA NEPLODNOSTI JE PŘEDEVŠÍM OTÁZKOU DŮVĚRY, POSKYTOVANÉ KVALITY A SPOKOJENOSTI. V ReproGenesis se soustředíme především na pěstování pozitivního vztahu mezi pacientem a lékařem, klademe důraz na empatii a porozumění. Zkušenosti našich pacientů dokládají, že v ReproGenesis děláme vždy maximum pro to, aby byl přirozený stres související s léčbou minimalizován

AKUPUNKTURA

VĚŘÍME V PODPŮRNOU SÍLU TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY - AKUPUNKTURU. Našim pacientkám nabízíme profesionální akupunkturu před a po transferu embryí.

LEGISLATIVA

ÚSPĚŠNÁ LÉČBA NEPLODNOSTI SE MUSÍ OPÍRAT TAKÉ O ZNALOST PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, musí být dodržovány zákonem stanovené podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk. Klinika striktně dodržuje pravidla a předpisy státních i evropských institucí a splňuje všechny tyto nezbytné podmínky.

AREÁL

MALEBNÁ BUDOVA KLINIKY REPROGENESIS JE SITUOVÁNA V MĚSTSKÉ ČTVRTI BRNO – PISÁRKY, v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště. Je snadno dostupná všemi dopravními prostředky. Možnost parkování je přímo v areálu, dostatek parkovacích míst je tak pro naše klienty zajištěn.

ČASOVÁ DOSTUPNOST LÉČBY

JSME SCHOPNI MINIMALIZOVAT ČEKACÍ DOBU, a to i v případě, že bude k léčbě nutné použít darovaná vajíčka, nebo spermie. Díky výborné organizaci všech našich týmů a unikátní databázi dárkyň a dárců nebude nutné čekat na léčbu několik měsíců. Detailně propracovaná databáze nám umožňuje vybrat léčenému páru nejvhodnější dárkyni nebo dárce a léčba v ReproGenesis může být zahájena bez dlouhé čekací doby.