DAROVANÁ EMBRYA NABÍZÍME PÁRŮM, KTERÉ JIŽ NEMAJÍ MOŽNOST VYUŽÍT VLASTNÍ ZÁRODEČNÉ BUŇKY (VAJÍČKA ANI SPERMIE) PRO UMĚLÉ OPLODNĚNÍ.


Vajíčka dárkyně jsou odebrány a oplozeny dárcem spermatu. Spojením vajíčka dárkyně a dárcovy spermie vzniknoudarovaná embrya. Po kultivaci jsou kvalitní embrya zamražena. Výhodou tohoto programu je jeho časová flexibilita, jelikož embrya mohou být rozmražena v den transferu.

Darovaná embrya pochází výlučně od mladých plodných dárců, nikoli od pacientů, kteří svá embrya již nevyužijí. Embrya se připravují v rámci léčby páru z darovaných vajíček a darovaných spermií. 

Při výběru obou těchto dárců se vždy snažíme maximálně přiblížit nejen vnějším znakům vás a vašeho partnera (výška, barva očí a vlasů), ale i vašim povahovým vlastnostem a zájmům, které jsou pro vás důležité.

Díky naší komplexní dárcovské databázi jsme tak schopni pro vás vyhledat tu nejvhodnější dárkyni a dárce s nejbližší možnou shodou jak vnějších znaků, tak povahových rysů dárkyně/dárce a léčeného páru. 


DÁRKYNĚ VAJÍČEK JSOU ŽENY VE VĚKU 18 AŽ 34. DÁRCI SPERMIÍ JSOU MUŽI OD 18 DO 35 LET.

Naše dárkyně a dárce testujeme z hlediska psychologického, genetického, hormonálního, ale i kvůli infekčním onemocněním včetně HIV.

ŽENY A MUŽI, KTEŘÍ BYLY ZAŘAZENI DO DÁRCOVSKÉHO PROGRAMU, PROŠLI NÁROČNÝMI TESTY A VYŠETŘENÍMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ, TESTY NA POHLAVNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ (HIV, HBSAG, CMV, SYPHILIS, CHLAMYDIE), HORMONÁLNÍ PROFIL, KREVNÍ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETŘENÍ (KARYOTYP, PŘÍTOMNOST MUTACÍ GENU CYSTICKÉ FIBRÓZY, SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE,  CONNEXIN 26 - VROZENÁ HLUCHOTA). U DÁRKYNÍ SE PROVÁDÍ I ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ.

V léčbě darovanými embryi se používají pouze vajíčka a spermie od dárkyní / dárců vyšetřených podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.